Vaak gestelde vragen

1. Kan ik in schijven betalen?

Dat kan vanaf een bedrag van €600. Het totaalbedrag wordt dan in twee gedeeld. Je betaalt de eerste schijf na akkoord van de opgestelde offerte. De tweede schijf wordt binnen een termijn van 2 maand afgerekend. Deze datum wordt op voorhand vastgelegd met wederzijds akkoord via e-mail.

2. Hoeveel tijd dien ik te investeren gedurende het traject?

Een begeleidingstraject duurt tussen de twee en zes maand of een jaar. Elke begeleiding is uniek. We werken op tempo van je hond zijn kunnen en jouw mogelijkheden om eventuele aanpassingen te voorzien.

3. Is dit ook geschikt voor oudere honden of adoptiehonden?

Zeker. Alle leeftijdsgroepen zijn gebaad bij een opvoeding die hun welzijn ten goede komt. Het is nooit te vroeg of te laat. Baasjes met adoptiehonden zullen de kennis die deze begeleiding biedt zeker kunnen inzetten om de hond optimaal te steunen in het aanpassen naar het huisleven.

4. Begeleid je ook puppy's?

Zeker. Ik begeleid jou als kersverse puppy-ouder om zonder training succesvol doorheen de puppy-periode te gaan. Ga naar Puur Puppy voor meer informatie.

5. Zal ik met jou persoonlijk werken of worden er ook andere teamleden ingeschakeld?

Ik ben je vertrouwenspersoon. In onderling overleg kunnen andere professionals ingeschakeld worden naargelang de noden en wensen tijdens de begeleiding.

6. Kan je succes garanderen?

Afhankelijk wat jouw verwachtingen en eigen inbreng zijn tijdens de begeleiding zal je succes behalen in het samenleven met je hond. Ik bied jou een ondersteunende rol om mee te bouwen aan jouw succes.

7. Zijn er rassen die je niet begeleid?

Hier is geen sluitend antwoord op. Ik begeleid vooral hondeneigenaren en ga niet in interactie met de honden met zicht op trainen. Te bespreken indien er twijfels zijn tijdens de kennismaking, met oog op veiligheid.