PRIVACYBELEID PETFRIEND

PetFriend, gevestigd aan Kerkstraat 62 bus 2, 9820 in Merelbeke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.petfriend.be

Kerkstraat 62 bus 2

9820 Merelbeke

+32 (0)494617983

BE0788.556.055

Sara Vandenbergh is de eigenaar van PetFriend en is te bereiken via sara@petfriend.be.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

PetFriend verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van PetFriend-diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan PetFriend verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

voor- en achternaam

adresgegevens

telefoonnummer

e-mailadres

gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat PetFriend onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

De website en/of diensten van PetFriend heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via sara@petfriend.be, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PetFriend verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder

telefonisch contact of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

om diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

PetFriend neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PetFriend) tussen zit.

PetFriend gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Mailchimp

Bewaren van persoonsgegevens

PetFriend bewaart je persoonsgegevens die nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (coaching, petsitting).

Delen van persoonsgegevens met derden

PetFriend verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PetFriend en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sara@petfriend.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

PetFriend wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe PetFriend persoonsgegevens beveiligt

PetFriend neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sara@petfriend.be.

2023